image_08

 

image_08

 

image_08

OPIS REALIZACJI

Budowa i modernizacja linii napowietrznych i kablowych średniego i niskiego napięcia, trafostacje – w lokalizacjach:

 • wykonanie linii kablowej NN 0,4 KV w Baninie,
 • wykonanie linii kablowej SN 15 KV w miejscowości Kamela,
 • modernizacja sieci SN 15 KV Gdańsk ul. Towarowa,
 • modernizacja i wymiana kabla SN 15 KV ze stacji transformatorowej w Rozewiu, Rumia,
 • wykonanie siei elektroenergetcznej SN 15 KV zasilającej obiekt stoczniowy w Gdyni,
 • układanie kabla 110 KV w Linowie,

ZAKRES PRAC

 • wykonanie robót elektroenergetycznych
 • wykonanie instalacji elektrycznych
 • wykonanie instalacji teletechnicznych
 • montaż trafostacji
 • wykonanie linii napowietrznych i ziemnych

 

image_08
© Copyright 2016 - 2019 Elektro-MAR