Instalacje elektryczne:

 • Instalacje oświetleniowe
 • Instalacje gniazdowe 230V
 • Instalacje gniazdowe 400V
 • Instalacje alarmowe (SSWiN)
 • Instalacje domofonowe
 • Instalacje wideo-domofonowe
 • Instalacje komputerowe (sieć LAN, montaż szaf RACK)
 • Instalacje telewizyjne dozoru (CCTV)
 • Instalacje antenowe RTV i SAT
 • Instalacje systemu kontroli dostępu (KD)
 • Instalacje systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
 • Instalacje Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO)
 • Instalacje oddymiania (ODD)
 • Instalacje systemu zarządzania budynkiem (BMS)
 • Instalacje zasilania rezerwowego (SZR)
 • Instalacje sieci kablowych średniego i niskiego napięcia
 • Stacje transformatorowe
 • Montaż rozdzielni i tablic rozdzielczych
 • Instalacje odgromowe
 • Instalacje systemu antyoblodzeniowego

Modernizacje istniejących instalacji

Inteligentne instalacje elektryczne

Pomiary instalacji elektrycznych:

 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Pomiary prądu wyzwalania oraz czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego
 • Pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych
 • Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiary instalacji komputerowych miedzianych i światłowodowych

Projektowanie instalacji elektrycznych i przyłączeniowych

Odbiory instalacji elektrycznych

Pomiary oświetlenia:

 • Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego
 • Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego

Kompensacja mocy biernej

Badania termowizyjne instalacji i urządzeń elektrycznych

Badania reflektometryczne uszkodzeń przewodów elektrycznych i teletechnicznych

Montaż i konserwacja systemu alarmowego

Montaż i konserwacja systemu telewizyjnego dozoru

Montaż i konserwacja anten RTV i TV SAT

Montaż i konserwacja systemów podgrzewania rynien i podjazdów

Montaż i konserwacja instalacji odgromowej i uziemiającej

Montaż oświetlenia dróg, parkingów i terenów zielonych

Iluminacje budynków i obiektów

Pogotowie elektryczne – usuwanie awarii elektrycznych i teletechnicznych

Wykopy ziemne

© Copyright 2016 - 2019 Elektro-MAR